Tankefeltteknikk

Basert på en 5000 år gammel tradisjon

EFT (eller Følelsesmessig Frigjørende Teknikker) er en videreutvikling av TFT – tankefeltterapi, en form for akupunktur uten bruk av nåler. Det kan brukes til å løse opp i følelsesmessige blokkeringer av forskjellig art.

EFT er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.

Hva kan behandles med EFT?

EFT kan brukes på svært mange områder, alt fra traumatiske opplevelser, via allergier, fobier, sug/avhengighet til fysiske problemer. Fysisk helbreding med EFT er ofte imponerende og langvarig. Det er imidlertid større mulighet for at en fysisk plage på sikt kan dukke opp igjen, enn en psykisk plage. Disse forsvinner oftest for godt. Sammenlignet med mange andre behandlingsprosesser, er EFT meget behagelig og varsom. Den har sjelden noen form for bivirkninger, fordi det ikke benyttes:

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at man banker lett på energipunktene, mens man mentalt «har kontakt» med problemet, og dermed stiller energisystemet inn på det som er problematisk – med det resultat at energien din balanseres i forhold til det som har vært ditt problem/utfordring. I noen tilfelle kan lindringen være magisk og nesten instant, mens andre ganger kan veien til bedring være noe lengre.