Regresjonsterapi

En reise tilbake i tid

Med regresjonsterapi kan du forvente en tjeneste som tar sikte på å komme til roten av problemet hvor enn dette kan være.

Regresjon per definisjon betyr å vende tilbake til en tidligere tilstand. Det kan være noe som skjedde i går eller langt tilbake i tid.

Regresjonsterapi har blitt utviklet over de siste tretti år av en rekke profesjonelle psykologer og psykiatere i utlandet og i Norge. I dag blir det stadig mer kjent som et kraftig og relativt kortvarig alternativ til psykoterapi.

I hypnosen vil ditt ubevisste sinn lede deg tilbake til en hendelse som har en forbindelse til problemet du står ovenfor i dag. Det går rett til kilden av saken og utforsker den mens du er i et trygt og beskyttet miljø der du kan tillate ny innsikt og forløsning av problemer som påvirker deg i nåtiden. Regresjonsterapi muliggjør healing på et dypere fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig nivå enn de fleste andre terapier.

Regresjonsterapi kan hjelpe ved:

Regresjonsterapien går tilbake til kilden til et problem, og søker å løse opp noen av disse svært belastende energier og kan føre til en forløsende innvirkning på ditt liv.

Hvordan utføres regresjon?

Det vanlige er å bruke forskjellige former for avspenning av kropp og sinn, for eksempel avslapning, rolig fantasireise eller lett hypnose som gir deg en herlig avspenning, slik at du kommer i kontakt med ditt ubevisste sinn. Videre vil terapeuten gi guiding og stille spørsmål underveis i prosessen for å lede deg gjennom det du opplever.

Hva skjer under regresjon?

Når du ledes gjennom en regresjon, vil du som regel ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i rommet sammen med terapeuten, og i kontakt med den tidligere hendelsen som du opplever i ditt ubevisste sinn. Denne opplevelsen med de tidligere hendelsene kan innbefatte bilder, lyder og kroppslige fornemmelser. Noen opplever scener og historier som er sterke og klare, mens andre har en mer vagere opplevelse.

Endringen skjer når du gir slipp på de gamle forestillingene, forløser blokkerte følelser og tar i mot nye indre ressurser. Du kan forstå og tilgi deg selv og andre fordi du handlet som du gjorde, og så gå videre. Det er som en følelsesmessig evaluering helt uten karakterer. Det handler egentlig om å godta alle sider ved deg selv og andre, tilgi, akseptere, forløse og være fri. Du kan velge å fri deg fra de selvsaboterende mønstrene og bli bevisst deg selv i frihet og aksept.

Terapeuten kan sjelden forutsi hva en person vil oppleve under en regresjon, så noen ganger kan regresjonsterapi føre til at man kommer i kontakt med hendelser som vekker sterke følelsesmessige eller kroppslige reaksjoner. Så mennesker som er i psykisk ubalanse bør ikke foreta regresjoner.