Egil Fjellgaard

Utdanning

Ettårig hypnoseutdanning  2021/2022 i NFKEH ( i regi av Norsk psykologforening og Legeforeningen). NFKEH er tilsluttet European Society of Hypnosis og International Society og Hypnosis.

Utdannet hypnoterapeut, regresjonsterapeut og EFT-utøver ved Hypnoseakademiet 2011/2012

Gestaltterapeut med etterutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt 1986-1990 og 2006-2008

Utdannet off. godkj. sykepleier ved Nordland Sykepleierhøgskole 1976-1979

Erfaring

Jeg har en mangesidig bakgrunn som terapeut. Med mange år som off. godkjent sykepleier og som leder i off. helsevesen har jeg lang erfaring i møte med mennesker i akutte og langvarige livskriser, pasienter så vel som deres familie. Jeg har selv gått i veiledning i flere år og som mange andre har jeg hatt egne opplevelser av sorg, sykdom og kriser – livserfaringer som gir bedre mulighet for forståelse i møtet med mine klienter. Dvs. møte dem der de er.

Kurs