Individualterapi

Individualterapi - samtaleterapi

Generelt kan man si at individualterapi er en type samtaleterapi som foregår mellom to mennesker, én terapeut og én klient, der de snakker sammen om klientens livsopplevelse, og alt det innebærer av vansker og mestringer. Her kan det jobbes med å bli kjent med både kropp, sjel, tanker, følelser, og relasjoner.

Når man blir bedre på å lytte til egne følelser og behov, blir det også lettere å bryte mønster som ikke lenger er hensiktsmessige, samt få til den endringen en ønsker. 

Terapi dreier seg om å bli klar over hva du gjør, hvordan du gjør det og til slutt hvorfor du gjør som du gjør, altså en større viten om hvem du er – og hvordan du omgår andre, påvirker og blir påvirket.

Trygghet og tillit

Terapeuten vil bidra til å skape en trygg atmosfære og møte deg der du er, slik at en sammen kan utforske hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Det er viktig at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Utgangspunktet er samtalen her og nå – men gjennom kreative eksperimenter og øvelser kan det åpnes mulighet for å oppdage og utprøve ubrukte potensialer. Her anvendes forskjellige metoder og teknikker i arbeidet, som f.eks. hypnose, tankefeltteknikk, gestaltterapi.

Din oppgave . . .

er å være så ærlig som mulig – og så nysgjerrig som mulig, slik at vi kan finne ut hvordan du skaper disse vanskelighetene igjen og igjen uten å ville det. Din motivasjon for å gå i terapi, er det beste drivstoffet for å oppnå en positiv endring for deg.