Jeg vil bidra til å skape en trygg atmosfære og møte deg der du er, slik at vi sammen kan utforske hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Det er viktig for meg at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Jeg anvender forskjellige metoder og teknikker i arbeidet. Utgangspunktet er samtalen her og nå – men gjennom kreative eksperimenter og øvelser kan det åpnes mulighet for å oppdage og utprøve ubrukte potensialer.

Jeg er opptatt av…

at du som klient kan lære deg selv bedre å kjenne. Terapien er en metode for å finne ut av hvordan vi skaper våre vanskeligheter og begrensinger. Sammen med meg utforsker vi hva du gjør, tenker og formidler og på hvilken måte dette skaper uhensiktsmessige løsninger for deg. Terapi dreier seg om å bli klar over hva du gjør, hvordan du gjør det og til slutt hvorfor du gjør som du gjør. Du blir i terapi mer klar over dine reelle behov og hva som er hensiktsmessig for deg i ditt liv. Jeg er utdannet i og trenet i å legge merke til ting som vi normalt ikke legger merke til, og min oppgave er å gjøre deg oppmerksom på det jeg ser, hører og merker, når jeg er sammen med deg.
Jeg vet altså ikke på forhånd noe om deg og dine vanskeligheter, som du selv ikke vet. Jeg er ikke ekspert på deg, men jeg er ekspert i å legge merke til. Jeg hjelper deg med å sette et skarpt lys på det du i dine vaner ikke ser så godt. Når du får øye på nye ting ved deg selv eller ved den måten du handler på, så undersøker vi hvilken betydning de har for deg og ditt liv.

Du vil heller ikke få råd om hva du skal gjøre, tenke, velge eller mene. Det du får, er en større viten om hvem du er – og hvordan du omgår, påvirker og blir påvirket.

Din oppgave…Hvis du er innstilt, er jeg villig til å hjelpe

Så hvis du er innstilt på å finne ut av hvem du er og hvordan du bærer deg ad med å være den du er – sammen med meg – så er jeg villig til å gjøre alt det jeg kan sammen med deg i timen som terapien varer.

Hypnoterapeut/gestaltterapeut/sykepleier/EFT-utøver – Egil Fjellgaard