Parterapi

To mennesker - som har kjørt seg fast;

der den eller de tankeganger som har skapt problemet, ikke kan løse problemet. Der det er bruk for nye vinklinger og redskaper til avklart og styrket å kunne bevege seg videre, og aller helst videre sammen.

Jeg jobber etter en vitenskapelig basert behandlingsmetode som er systematisk lagt opp.

Positive elementer med par i terapi er å:

Par i terapi

I parterapien her

drøftes de roller som hver av partene av nødvendighet eller av lyst har påtatt seg. Ofte berører vi foreldreroller, den aktive/den passive rolle, den tillitsfulle/kontrollerende rolle, ja listen er lang og særegen fra par til par. De rollemodeller som hver av partene har hatt, nemlig deres egne foreldre, som mange har «kopiert» mer eller mindre bevisst, berøres også i mange tilfelle. Dette er fordi det ofte er nødvendig å forstå hvor og hva vi kommer fra, nettopp for å bevisstgjøre hva vi egentlig går rundt og gjør med hverandre og hvorfor, og om vi skal fortsette å gjøre dette.

I parterapi innbefatter det alltid at jeg personlig har både nøytralitet og engasjement.