Trygghet, erfaring og god relasjonell kompetanse

Egil Fjellgaard

Sykepleier, gestaltterapeut, hypnoterapeut

Jeg jobber med deg som er over 18 år og som har et adferdsproblem som du ønsker å løse, men du vet ikke helt hvordan. Du ønsker å forbedre noe og ser etter nyttige redskaper og teknikker du kan bruke.

Hos meg er det viktig at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Kontoret

Mine klienter kommer fra alle samfunnslag og har ulike grunner for å søke hjelp. Jeg jobber vanligvis med klienter som ønsker å bevege seg fremover og overvinne problemtilstander.

Behandlinger som tilbys i tillegg til samtaleterapi

Hypnoterapi

Hypnoterapi er hypnose brukt i terapi, og er en godkjent, alternativ og moderne behandlingsform.

Hypnose er effektivt ved enkle tilstander som angst, fobier og indre uro ved at det kan hjelpe kroppen ut av krisemodus og inn i en tilstand der den igjen kan hvile og hente seg inn.

Gestaltterapi

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele eller et komplett mønster. Det er en form for samtaleterapi som hjelper deg å utvikle bevissthet og forståelse for dine følelser, behov, tanker og reaksjonsmønstre.

Tankefeltterapi (EFT)

EFT er en videreutvikling av  tankefeltterapi, en form for akupunktur uten bruk av nåler. Det kan brukes til å løse opp i følelsesmessige blokkeringer av forskjellig art, alt fra traumatiske opplevelser, via allergier, fobier, sug/avhengighet til fysiske problemer.

Medlem av NFKH – Norsk forening for klinisk hypnose

Medlem av NFKEH – Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose