Ta et nytt grep om livet ditt!
Tlf. 473 05 980

Medlem av NFKH – Norsk forening for klinisk hypnose

Medlem av NFKEH – Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose

Hos meg er det viktig at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Jeg jobber med deg som har et problem (adferd, symptom e.l.) som du ønsker å løse, men du vet ikke helt hvordan. Du ønsker å forbedre noe og ser etter nyttige redskaper og teknikker du kan bruke.

Du er over 18 år,  har et visst nivå av ansvarlighet for deg selv og er dedikert til å gjøre det arbeidet som det tar å endre og oppnå dine mål. Det er også viktig at du har god forståelse for det norske språket.

Behandlinger som tilbys i tillegg til samtaleterapi

Hypnoterapi

Hypnose har vist seg å ha en positiv effekt på mental og fysisk helse, selv om mekanismene i hypnose ennå ikke er fullstendig kartlagt og forstått.

En forutsetning for å gå inn i hypnose er at personen som blir hypnotisert tillater det og ønsker det, og at det er etablert et tillits bånd mellom den som hypnotiserer og den som blir hypnotisert.

Gestaltterapi

Ut fra den antagelsen at vi alle har gode grunner til å være som vi er, rettes oppmerksomheten mot hvilke mønstre eller livsvaner som skaper problemer her og nå.

Hensikten er å oppdage ”hvem jeg er” – hvordan jeg handler, og hvilke konsekvenser det har – for meg selv og for andre. Når det blir helt klart, skjer nødvendige forandringer som regel av seg selv.

Tankefeltteknikk

EFT (eller Følelsesmessig Frigjørende Teknikker) er en videreutvikling av TFT – tankefeltterapi, en form for akupunktur uten bruk av nåler. Det kan brukes til å løse opp i følelsesmessige blokkeringer av forskjellig art.

EFT er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.