Depresjon

Årsak til depresjon

Alle opplever perioder i livet hvor en er trist eller nedstemt, men varer disse følelsene i flere uker kan det være tegn på en depresjon. Det finnes mange ulike former og grader av depresjoner. En skiller mellom alvorlige, moderate og milde depresjoner.

Mange ulike mekanismer kan føre til depressive tanker. Disse er ikke fullstendig kjent ennå. Man antar at depresjoner er forårsaket av et samspill mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer, psykologiske mekanismer og fysisk-kjemiske forhold i hjernen.

Ung mann som sliter med depresjon

Vinterdepresjoner kan skyldes mangel på sollys. De som har denne formen for depresjon, får ofte depressive symptomer hver vinter eller høst, gjerne samtidig med stort søvnbehov og sukkerhunger.

Symptomer på depresjon

Hovedsymptomene ved en depresjon er nedsatt stemningsleie, tap av interesse for eller glede av aktiviteter som vanligvis er lystbetonte, nedsatt energi og økt trettbarhet. I tillegg sees ofte symptomer som tap av selvtillit eller selvrespekt, skyldfølelse, selvmordstanker, nedsatt konsentrasjonsevne, tiltaksløshet, søvnforstyrrelser og endret matlyst. Symptomene skal være til stede det meste av dagen nesten hver dag i mer enn 2 uker før det kalles en depresjon.

Behandlingsoversikt

Hvilken behandling som passer best vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ofte vil en kombinasjon av flere former gi gode resultater. Her benyttes samtale, hypnoterapi og tankefeltteknikk i behandling av depressive tanker, fordi flere teknikker kan produsere en variasjon av gode effekter.

Enkelte ting du kan selv gjøre i hverdagen

Depresjon gjør det vanskeligere å takle hverdagslige ting som å ta vare på seg selv. Så det er viktig at du prøver å få i deg nok næring, er i fysisk aktivitet og holder kontakten med venner og familie.

Du kan lese mer utfyllende om depresjon hos voksne på