Hypnose

Hypnoterapi er hypnose i terapeutisk arbeid

Hypnose har vist seg å ha en positiv effekt på mental og fysisk helse. Dette selv om mekanismene i hypnose ennå ikke er fullstendig kartlagt og forstått. Hypnose er effektivt ved enkle tilstander som angst, fobier og indre uro ved at det kan hjelpe kroppen ut av krisemodus og inn i en tilstand der den igjen kan hvile og hente seg inn.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

 

Kvinne som lar seg hypnotiseres

I hypnosetilstand kan det bevisste og ubevisste sinn begynne å arbeide med samme begreper på samme tid. Uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre.

En maktfull mekanisme

Det ubevisste sinn er en maktfull mekanisme og inneholder enorme mengder informasjon, inkludert våre tillærte reaksjoner, minner, tro og våre personlige ressurser. Denne delen av vårt sinn kan betraktes som et minnelager for de mønstre vi lever våre liv etter. Under hypnose er vårt ubevisste sinn svært mottakelig for nye perspektiver og ideer. Dette gir frihet til å utforske og kreativt løse psykologiske, følelsesmessige- eller tanke-problemer og temaer som har utviklet seg. De fleste mislykkede forsøk på å endre tankemønstre eller atferd er fokusert på det bevisste sinn, der bare midlertidige endringer kan oppnås. Det er på det underbevisste nivå som ekte, langvarig endring kan skje.

Hypnose (også benevnt som hypnoterapi) er mest effektivt når klienten er svært motivert for å løse et problem, og når terapeuten er godt trent.

Hypnose og tankefeltteknikk (EFT) har vist seg å være effektive metoder mot fobi, for å lindre/ta bort disse ubehagelige lidelsene.  Dette kan finne mer om dette på: terapier/frykt-og-fobier/

Andre sider som kan være interessante: https://www.hypnoseforbundet.no