Kvinne som lar seg hypnotiseres

Hypnoterapi er hypnose i terapeutisk arbeid

Hypnose har vist seg å ha en positiv effekt på mental og fysisk helse. Dette selv om mekanismene i hypnose ennå ikke er fullstendig kartlagt og forstått. Hypnose er effektivt ved enkle tilstander som angst, fobier og indre uro ved at det kan hjelpe kroppen ut av krisemodus og inn i en tilstand der den igjen kan hvile og hente seg inn.

I hypnose er man fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

En maktfull mekanisme

Det ubevisste sinn er en maktfull mekanisme og inneholder enorme mengder informasjon, inkludert våre tillærte reaksjoner, minner, tro og våre personlige ressurser. Denne delen av vårt sinn kan betraktes som et minnelager for de mønstre vi lever våre liv etter. Under hypnose er vårt ubevisste sinn svært mottakelig for nye perspektiver og ideer. Dette gir frihet til å utforske og kreativt løse psykologiske, følelsesmessige- eller tanke-problemer og temaer som har utviklet seg. 

Hypnose (også benevnt som hypnoterapi) er mest effektivt når klienten er godt motivert for å løse et problem, og når terapeuten er godt trent.

Andre sider som kan være interessante: https://www.hypnoseforbundet.no