Angstplager

Å være plaget med angst er ikke uvanlig

Man er ikke sikre på hva som gjør det mer sannsynlig at noen får en angstlidelse. Mengden av ulike nevrotransmittere i hjernen kan påvirke stemningsleiet og måten man tenker på. Ved angstforstyrrelser kan man ha for mye eller for lite av enkelte av disse kjemiske stoffene i hjernen. I tillegg kan også ytre hendelser utløse angstlidelser. Problemer i barndommen er blant de faktorene som kan se ut til å øke sjansen for å få en angstlidelse.

Noen symptomer på angst

Reaksjoner på angst varierer mye fra person til person. Vanlige reaksjoner kan være hjertebank, svetting, skjelvinger, svimmelhet, kvalme, oppkast, tomhetsfølelse, magesmerter, press i brystet og kortpustethet. Hos enkelte dominerer muskelspenninger, noe som kan gi utslag i kramper, hodepine og nakkesmerter.

Husk at du kan få hjelp

Målet med behandlingen er å få kontroll over angsten. Vi bruker generell informasjon om angsttilstanden, samtaleterapi samt hypnose og tankefeltteknikk til å produsere en variasjon av positive effekter. Ved milde og moderate plager kan en forsøke å øve opp evnen til å tåle angstutløsende situasjoner.