Gestaltterapi

Ut fra den antagelsen

at vi alle har gode grunner til å være som vi er, rettes oppmerksomheten mot hvilke mønstre eller livsvaner som skaper problemer her og nå. Hensikten er å oppdage ”hvem jeg er” – hvordan jeg handler, og hvilke konsekvenser det har – for meg selv og for andre. Når det blir helt klart, skjer nødvendige forandringer som regel av seg selv.

Gestaltterapi - her og nå

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan du som klient tilpasser deg omgivelsene i ulike situasjoner og relasjoner. Gestalt betyr skikkelse (figur, helhet) og henviser i denne sammenheng til den måten som vi mennesker skaper mening ved aktivt å sammenfatte forskjellige inntrykk til en samlet forståelse.

En forutsetning for å kunne leve helt og fullt er at det er en naturlig flyt mellom kropp, følelser, sanser og intellekt. Ofte er denne flyten blokkert og må etableres på nytt.

"Kontakt” er både et mål og et redskap i gestaltterapi.

Kontakt med egne indre behov, ønsker og følelser er avgjørende viktig for å kunne bli tilfreds i samværet med andre. Terapien former seg som en levende dialog, der terapeut og klient – i respekt for den enkeltes tempo – samarbeider om å undersøke klientens livsprosess.

Kontakten her og nå mellom terapeut og klient er en del av terapiens ”råstoff”, idet de mønstre som skaper problemer i ens relasjoner, uvegerlig også vil vise seg i kontakten mellom terapeut og klient. I dette ”beskyttede verkstedet” får man så mulighet til å få en ærlig respons, man ofte ikke får ”ute i verden” – og for å se litt nærmere på hvordan problemene oppstår.

Økt kontakt og skjerpet oppmerksomhet åpner mulighet for evt. på nytt å velge, hva man vil i eller med sitt liv. Terapien sikter altså på å forbedre evnen til å løse problemene selv og dermed påta seg det fulle ansvar for sitt liv.