Hypnose er ingen spøk

Hypnoterapi er hypnose i terapeutisk arbeid

Hypnose har vist seg å ha en positiv effekt på mental og fysisk helse, selv om mekanismene i hypnose ennå ikke er fullstendig kartlagt og forstått.

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

I klinisk hypnoterapi bruker vi den hypnotiske transen for å komme forbi den kritiske barriere og dermed få tilgang til det ubevisste sinn som kan betraktes som et minnelager for de mønstre vi lever våre liv etter. Det ubevisste sinn er en maktfull mekanisme og inneholder enorme mengder informasjon, inkludert våre tillærte reaksjoner, minner, tro og våre personlige ressurser.

Under hypnose er vårt ubevisste sinn svært mottakelig for nye perspektiver og ideer. Dette gir frihet til å utforske og kreativt løse psykologiske, følelsesmessige- eller tanke-problemer og temaer som har utviklet seg. De fleste mislykkede forsøk på å endre tankemønstre eller atferd er fokusert på det bevisste sinn, der bare midlertidige endringer kan oppnås. Det er på det underbevisste nivå som ekte, langvarig endring kan skje.

Klinisk hypnoterapi (hypnose) er mest effektivt når klienten er svært motivert for å løse et problem, og når terapeuten er godt trent.