TO MENNESKER – SOM HAR KJØRT SEG FAST

Der den eller de tankeganger som har skapt problemet, ikke kan løse problemet. Der det er bruk for nye vinklinger og redskaper til avklart og styrket å kunne bevege seg videre, og aller helst videre sammen.
I parterapien hos oss er en mannlig og kvinnelig teraput tilstede for hjelp og støtte, en ofte svært nyttig kombinasjon. Vi jobber etter en vitenskapelig basert behandlingsmetode som er systematisk lagt opp.

Positive elementer med par i terapi er å…

få grunnlagt en kultur der terapien blir en plass til å sette ord på problemene
lære partene å forstå og respektere hvor forskjellig hver av partene oppfatter
verden og hverandres signaler
gi plass til å drømme om hva paret kunne utvikle sammen og oppleve, i stedet for
det som har vært utgangspunktet for å gå i parterapi
gjenoppdage seg selv og hverandre og gjenopplever de verdier og stemninger, som
engang skapte følelsen av at nettopp partneren var det viktigste mennesket i
verden
komme inn til kjernen av det som virkelig har verdi og binder sammen
la parforholdet bli den viktigste institusjon i ens tilværelse, med vitalitet, ømhet og
vennskap
finne positivitet og den friskhet i oppfattelsen av partneren, som er blitt slitt
vekk gjennom tiden
lære nye og bedre måter å kommunisere på
 få øye på de peilemerker som er viktige i en hverdag og en tilværelse, så man
kan fokusere på det man vil
se krisen som en mulighet for å gjenoppdage seg selv og hverandre
lære hvilken forskjell som utgjør en forskjell
forstå hvordan man er kommet dit man er i dag, og hva som skal til for å gå
andre og mer konstruktive veier fremover
bli tydelig både som partnere og mennesker
lære å arbeide sammen som et team når det er problemer, i stedet for at skape
skyttergravs lignende tilstander
huske, at det er hverdager det er flest av

I parterapien hos oss…

drøftes de roller som hver av partene av nødvendighet eller av lyst har påtatt seg. Ofte berører vi foreldreroller, den aktive/den passive rolle, den tillitsfulle/kontrollerende rolle, ja listen er lang og særegen fra par til par. De rollemodeller som hver av partene har hatt, nemlig deres egne foreldre, som mange har «kopiert» mer eller mindre bevisst, berøres også i mange tilfelle. Dette er fordi det ofte er nødvendig å forstå hvor og hva vi kommer fra, nettopp for å bevisstgjøre hva vi egentlig går rundt og gjør med hverandre og hvorfor, og om vi skal fortsette å gjøre dette.

I parterapi innbefatter det alltid at vi personlig har både nøytralitet og engasjement.

Velkommen til oss!