HJELP TIL VEKTREDUKSJON

Vektreduksjon – en sammensatt, men overkommelig utfordring. Gjennom våre behandlingsformer hjelper vi deg å fjerne mentale sabotører som gjør det så vanskelig å få til en vektreduksjon.

I utgangspunktet er det enkelt med vektreduksjon. For de aller fleste gjelder følgende:

1. Spis mindre
2. Spis sunnere
3. Driv fysisk aktivitet
4. Drikk (nok) vann

Man trenger ingen doktorgrad for å forstå ovennevnte. Og de som kommer til oss har et inderlig ønske om å gå ned i vekt. Så hvorfor er det likevel så vanskelig? Jo, fordi et vesentlig punkt mangler ved alle dietter og slankeprogram:

5. Mentale sabotører må fjernes (disse befinner seg i den delen av sinnet som utgjør 95%)

Mentale sabotører må fjernes

Når det er så vanskelig å gjennomføre de 4 første punktene ovenfor, er det fordi vår mentale side (vårt ubevisste sinn) utgjør 95% av vårt totale sinn. Når du bestemmer deg for å gå ned i vekt bruker du motivasjon, viljestyrke og fornuft. Alt dette er del av ditt bevisste sinn – som kun utgjør 5%. Dersom du ikke gjør nødvendige endringer i ditt ubevisste sinn, kommer du til å legge på deg igjen det du evt. klarte å ta av.

For de fleste vil punkt 5 ovenfor være det aller viktigste. Ting vi har opplevd i fortiden preger oss naturligvis. Svært mange mennesker har (uten at de er klar over det, fordi dette er ubevisste prosesser) etablert spisevaner som hjelper dem å legge lokk på følelser som har oppstått fra tidligere opplevelser. Dette kan stamme helt tilbake fra spedbarnsalder.

Vårt ubevisste sinn har sine måter å håndtere uløste følelser fra fortiden på. Etablering av (u)vaner som å spise vekk ubehagelige følelser er en løsning som gjelder for svært mange mennesker. De færreste er imidlertid klar over at dette er årsaken til at man spiser usunt eller for mye. Våre metoder løser opp i slike uløste mentale triggere. Det er nærmest umulig å oppnå varig ønsket vektreduksjon, dersom slike sabotører eksisterer i din mentale hverdag. Våre metoder adresserer slike uløste følelser, og bidrar dermed til at det er enklere å oppnå varig vektreduksjon samt hjelpe deg til å få et avslappet og naturlig forhold til mat. Du begynner å spise slik som vi fra naturens side var ment å skulle spise. Du mater kroppen din, ikke følelsene dine.

Dermed unngår du ny vektøkning

Virtuelt gastrisk bånd (VGB)

Som en del av vårt program i vektreduksjon benytter vi ofte virtuelt Gastrisk Bånd. VGB er en ikke-kirurgisk teknikk som gjennom klinisk hypnose overbeviser sinnet om at magen er full etter en viss mengde mat. Det er ingen risiko, og ingen pågående medisinsk behandling.

VGB programmet består av 4,5-5 timer fordelt på 4 økter/ganger. Øktene er skreddersydd for den enkelte og er utformet for å fremme varig endring. Den første økten er dedikert til å redusere størrelsen på magesekken og følgende tre økter har fokus på mentale/psykologiske triggere som tillater en person å overspise.

VGB lar deg spise det du vil, men vil sette deg i stand til å innta mindre porsjoner. Og, fordi dette ikke er en diett, vil du ikke føle deg frarøvet mat, elendig, eller sulten, problemer som gjør at dietter mislykkes. Når Virtuelt Gastrisk Bånd effektivt utelukker disse problemstillingene, står du igjen med en langsiktig løsning på ditt vektproblem.

Hypnoterapi og EFT adresserer følelsesmessige aspekter

Overspising dekker som oftest et følelsesmessig behov. Behovet kan skyldes manglende behov i dagens situasjon, eller det kan skyldes omstendigheter fra fortiden, kanskje fra barndommen. Noen spiser for å kompensere for en ubehagelig opplevelse, andre for å belønne seg selv. I noen tilfeller skyldes overspising mangel på kjærlighet, eller at man kjeder seg, eller fordi man er frustrert. Det kan til og med skyldes ønske om å unngå sex, eller for å oppnå beskyttelse. Ofte er dette årsaker man ikke er seg selv bevisst.
Eksempelvis kan en som har vært seksuelt misbrukt som ung, beskytte seg ved å spise mye for å gjøre seg lite attraktiv. Dermed reduseres sjansen for at misbruk skal skje igjen. Dette er ikke en bevisst handling, men ligger i det ubevisste.

Dersom noen av punktene nedenfor gjelder deg, er det stor mulighet for at dette kan være årsaken til at du overspiser.

følelsen av å være frarøvet noe
av å være forlatt
være ensom
være engstelig
være utmattet
skyldfølelse
frykt, f.eks. for å være perfekt, redd for å mislykkes
mye innelåst sinne
følelsen av håpløshet
kjedsomhet
mangel på anerkjennelse
følelsen av ofte å være trist

Denne listen er på ingen måte endelig. Dette er bare noen av de følelsesmessige faktorer som kan utløse overspising/spiseforstyrrelser.
Vi benytter bl.a. hypnoterapi og EFT for å oppnå vektreduksjon. Disse behandlingsmetodene adresserer følelsesmessige årsaker til overspising.

I tillegg blir ditt ubevisste sinn programmert

Det er visse retningslinjer du bør følge for å etablere sunne spisevaner. Dette er for så vidt sunn fornuft, som burde være enkel å følge, men ditt ubevisste sinn er som oftest sterkere enn ditt bevisste (der du vet disse tingene fra før). Derfor benytter vi hypnose ved vektreduksjon. Vi forteller ditt ubevisste sinn å ta hensyn til disse retningslinjene. Da vil endringene komme innenfra, og du opplever ikke den vanskelige kampen med viljestyrke. Disse retningslinjene er som følger:

Spis når du er fysiologisk sulten (når kroppen vil ha mat, ikke hode)
Spis bevisst (spis langsomt, kjenn på smaken)
Stopp å spise før du er overmett
Drikk nok vann
 Nok søvn