HUSK AT DU KAN FÅ HJELP

Vi bruker samtale, hypnoterapi og tankefeltteknikk i vår behandling av depressive tanker, altså flere teknikker for å produsere en variasjon av positive effekter.

Mange ulike mekanismer kan føre til depresjon. Disse er ikke fullstendig kjent ennå. Man antar at depresjoner er forårsaket av et samspill mellom arvelige faktorer og miljøfaktorer, psykologiske mekanismer og fysisk-kjemiske forhold i hjernen.

Vinterdepresjoner kan skyldes mangel på sollys. De som har denne formen for depresjon, får ofte depressive symptomer hver vinter eller høst, gjerne samtidig med stort søvnbehov og sukkerhunger.

Symptomer på depresjon

En depressiv hjerne er stresset og forvrenger virkeligheten. Hovedsymptomene ved en depresjon er nedsatt stemningsleie, tap av interesse for eller glede av aktiviteter som vanligvis er lystbetonte, nedsatt energi og økt trettbarhet. I tillegg sees ofte symptomer som tap av selvtillit eller selvrespekt, skyldfølelse, selvmordstanker, nedsatt konsentrasjonsevne, tiltaksløshet, søvnforstyrrelser og endret matlyst. Symptomene skal være til stede det meste av dagen nesten hver dag i mer enn 2 uker før det kalles en depresjon.

Behandlingsoversikt

Hvilken behandling som passer best vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ofte vil en kombinasjon av flere former gi gode resultater.