Egil Fjellgaard

Utdanning

Ettårig hypnoseutdanning NFKEH 2021/2022
Hypnoterapeut, regresjonsterapeut og EFT-utøver ved Hypnoseakademiet 2012
Gestaltterapeut med etterutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt 1986-1990 og 2006-2008
Utdannet off. godkj. sykepleier ved Nordland Sykepleierhøgskole 1979

Erfaring

Jeg har en mangesidig bakgrunn som terapeut. Med mange år som off. godkjent sykepleier og som leder i off. helsevesen har jeg lang erfaring i møte med mennesker i akutte og langvarige livskriser, pasienter så vel som deres familie. Jeg har selv gått i veiledning i flere år og som mange andre har jeg hatt egne opplevelser av sorg, sykdom og kriser – livserfaringer som gir bedre mulighet for forståelse i møtet med mine klienter. Dvs. møte dem der de er.