Om terapeutene

Egil Fjellgaard

Utdanning

Hypnoterapeut, regresjonsterapeut og EFT-utøver ved Hypnoseakademiet 2012
Gestaltterapeut med etterutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt 1986-1990 og 2006-2008
Utdannet off. godkj. sykepleier ved Nordland Sykepleierhøgskole 1979

Erfaring

Jeg har en mangesidig bakgrunn som terapeut. Med mange år som off. godkjent sykepleier og som leder i off. helsevesen har jeg lang erfaring i møte med mennesker i akutte og langvarige livskriser, pasienter så vel som deres familie. Jeg har selv gått i veiledning i flere år og som mange andre har jeg hatt egne opplevelser av sorg, sykdom og kriser – livserfaringer som gir bedre mulighet for forståelse i møtet med mine klienter. Dvs. møte dem der de er.

Vigdis Haavardsholm

Utdanning

Psykologspesialist i barne-og ungdomspsykiatri fra 2008
Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo 1991

Erfaring

Gjennom over 20 år som psykolog og spesialpsykolog har jeg bred og variert erfaring med barn- og ungdom samt flyktninger og mennesker med innvandrerbakgrunn. Samtidig her jeg hentet nyttig erfaring gjennom et nært samarbeid med og veiledning til foreldre, skole og barnehagepersonell. Jeg er videre utdannet Marte Meo-terapeut og har erfaring med psykoterapeutisk arbeid knyttet til samspillproblematikk i familier.