Jeg kan hjelpe deg å finne veien videre

Velkommen til
Nordstrand psykoterapi!

Jeg jobber med deg som er over 18 år og som har et adferdsproblem som du ønsker å løse, men du vet ikke helt hvordan. Du ønsker å forbedre noe og ser etter nyttige redskaper og teknikker du kan bruke.

Kontoret

Mine klienter kommer fra alle samfunnslag og har ulike grunner for å søke hjelp. Jeg jobber vanligvis med klienter som ønsker å bevege seg fremover og overvinne problemtilstander.

Behandlinger som tilbys i tillegg til samtaleterapi

Psychotherapist talking to beautiful young caucasian woman lying on couch with closed eyes during appointment in office, selective focus. Psychotherapy concept

Hypnoterapi

Hypnoterapi er hypnose brukt i terapi, og er en godkjent, alternativ og moderne behandlingsform.

Hypnose er effektivt ved enkle tilstander som angst, fobier og indre uro ved at det kan hjelpe kroppen ut av krisemodus og inn i en tilstand der den igjen kan hvile og hente seg inn.

Gestaltterapi

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele eller et komplett mønster. Det er en form for samtaleterapi som hjelper deg å utvikle bevissthet og forståelse for dine følelser, behov, tanker og reaksjonsmønstre.

Ut fra den antagelsen at vi alle har gode grunner til å være som vi er, rettes oppmerksomheten mot hvilke mønstre eller livsvaner som skaper problemer her og nå.

Tankefeltterapi (EFT)

EFT er en videreutvikling av  tankefeltterapi, en form for akupunktur uten bruk av nåler. Det kan brukes til å løse opp i følelsesmessige blokkeringer av forskjellig art.

EFT kan brukes på svært mange områder, alt fra traumatiske opplevelser, via allergier, fobier, sug/avhengighet til fysiske problemer.

Egil Fjellgaard

Sykepleier, gestaltterapeut, hypnoterapeut

Jeg har en mangesidig bakgrunn som terapeut. Med mange år som off. godkjent sykepleier og som leder i off. helsevesen har jeg lang erfaring i møte med mennesker i akutte og langvarige livskriser, pasienter så vel som deres familie. Jeg har selv gått i veiledning i flere år og som mange andre har jeg hatt egne opplevelser av sorg, sykdom og kriser – livserfaringer som gir bedre mulighet for forståelse i møtet med mine klienter. Dvs. møte dem der de er.

Kronologi

Hos meg er det viktig at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Jeg jobber med deg som har et adferdsproblem som du ønsker å løse, men du vet ikke helt hvordan. Du ønsker å forbedre noe og ser etter nyttige redskaper og teknikker du kan bruke.

Du er over 18 år,  har et visst nivå av ansvarlighet for deg selv og er motivert til å gjøre det arbeidet som det tar å endre og oppnå dine mål. Det er også viktig at du har god forståelse for det norske språket.

Psykoterapi blir mer og mer populært. Ulike terapeuter tiltrekker seg ulike klienter. Ikke alle terapeuter har samme opplæring, og det er viktig å finne en terapeut som er en god løsning for deg.

Mine klienter kommer fra alle samfunnslag og har ulike grunner for å søke hjelp. Jeg jobber vanligvis med klienter som ønsker å bevege seg fremover og overvinne problemtilstander.

Mitt eneste krav til våre klienter er at de har et visst nivå av ansvarlighet for seg selv og er dedikert til å gjøre det arbeidet som det tar å endre og oppnå sine mål. Det er også viktig at du har god forståelse for det norske språket.

Okt2_2022