Noen av behandlingene vi tilbyr

Angst? Husk at det er hjelp å få

Frykt og fobier

Mental vektreduksjon

Vi kan også hjelpe deg med

Kort om oss

Vi vil bidra til å skape en trygg atmosfære og møte deg der du er. Derfor er det viktig for oss at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem.

Vi anvender forskjellige metoder og teknikker i arbeidet.