Jeg vil bidra til å skape en trygg atmosfære og møte deg der du er, slik at vi sammen kan utforske hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Det er viktig for meg at du skal føle deg sett, hørt og anerkjent, og forstått ut i fra ditt verdisystem. Jeg anvender forskjellige metoder og teknikker i arbeidet. Utgangspunktet er samtalen her og nå – men gjennom kreative eksperimenter og øvelser kan det åpnes mulighet for å oppdage og utprøve ubrukte potensialer.

Jeg er opptatt av…

at du som klient kan lære deg selv bedre å kjenne. Terapien er en metode for å finne ut av hvordan vi skaper våre vanskeligheter og begrensinger. Sammen med meg utforsker vi hva du gjør, tenker og formidler og på hvilken måte dette skaper uhensiktsmessige løsninger for deg. Terapi dreier seg om å bli klar over hva du gjør, hvordan du gjør det og til slutt hvorfor du gjør som du gjør. Du blir i terapi mer klar over dine reelle behov og hva som er hensiktsmessig for deg i ditt liv. Jeg er utdannet i og trenet i å legge merke til ting som vi normalt ikke legger merke til, og min oppgave er å gjøre deg oppmerksom på det jeg ser, hører og merker, når jeg er sammen med deg. Jeg vet altså ikke på forhånd noe om deg og dine vanskeligheter, som du selv ikke vet. Jeg er ikke ekspert på deg, men jeg er ekspert i å legge merke til. Jeg hjelper deg med å sette et skarpt lys på det du i dine vaner ikke ser så godt. Når du får øye på nye ting ved deg selv eller ved den måten du handler på, så undersøker vi hvilken betydning de har for deg og ditt liv. Du vil heller ikke få råd om hva du skal gjøre, tenke, velge eller mene. Det du får, er en større viten om hvem du er – og hvordan du omgår, påvirker og blir påvirket.

Din oppgave…

er å være så ærlig som mulig – og så nysgjerrig som mulig, slik at vi kan finne ut hvordan du skaper disse vanskelighetene igjen og igjen uten å ville det. Din motivasjon for å gå i terapi, er det beste drivstoffet for å oppnå en positiv endring for deg. Når du så vet mer klart hvem du er, kan du selv velge om du vil handle som du pleier å gjøre, eller om du vil gjøre ting annerledes. Men terapien vil gjøre at du aldri mer kan være uvitende om når du gjør noe som skader deg selv. Jeg har ikke laget et spesielt program for hva du skal finne ut av. Jeg er like mye på bar bakke som du, men jeg er innstilt på å hjelpe deg til å finne ut av hvem du er på en slik måte at det blir tydelig for deg. Du får altså ingen råd om hva du skal gjøre, eller om hva du skal tenke og synes. Du får en større kunnskap om hvem du er. Ettersom vi skal undersøke dette sammen, er det viktig at du hele veien sier til meg, hvis jeg sier eller gjør noe du ikke liker og ikke vil ha, likesom du kan spørre meg om alt du vil. Dette er viktig for at terapien kan bli et godt samarbeid.

Hvis du er innstilt, er jeg villig til å hjelpe

Så hvis du er innstilt på å finne ut av hvem du er og hvordan du bærer deg ad med å være den du er – sammen med meg – så er jeg villig til å gjøre alt det jeg kan sammen med deg i timen som terapien varer.
Hypnoterapeut/gestaltterapeut/sykepleier/EFT-utøver – Egil Fjellgaard