Hvordan kan hypnose

lindre smerter?

Hypnose kan få deg til å frigjøre naturlige smerteblokkere kalt enkefaliner og endorfiner i kroppen din.

Hypnose har vært i bruk i flere tusen år, men det har vært lite bevis på dens biologiske og kliniske virkning. Inntil nylig. Nå blir hypnose og hypnoterapi brukt av leger over hele verden for å takle smerter, fødsel, fobier, stress, angst og mye mer.

Frigjøring av enkefaliner og endorfiner

Hypnose kan få deg til å frigjøre naturlige smerteblokkere kalt enkefaliner og endorfiner i kroppen din. Dette kan gjøre pasienter følsomme for både positive eller negative forslag. Og det betyr at når en lege sier, f.eks. før en potensielt smertefull prosedyre, «dette kommer til å svi», så kan kommunikasjonen fungere som en hypnotisk suggesjon og vil sannsynligvis øke smerten. Derimot vil en positiv suggesjon som “denne lokalbedøvelsen vil numme området og tillate oss å utføre prosedyren mer komfortabelt” sannsynligvis redusere smerten ved lokalbedøvelse.