Fysiske aktiviteter

Det vil alltid hjelpe å være i fysisk aktivitet. Det er mange fordeler med dette. Du vil naturligvis øke forbrenningen. I tillegg vil du føle deg mer vel (frigjøring av endorfiner), få mer energi og overskudd, og du får en sunnere og sterkere kropp.

Dette legger videre et godt grunnlag for å leve både lengre og bedre. Fysisk aktivitet alene, er imidlertid en dårlig investering, dersom du utelukkende tenker på vektreduksjon.

Drikke nok vann

Ca. 75% av kroppen vår består av vann. Riktig væskebalanse er svært viktig for at kroppen funksjoner og organer skal fungere optimalt. Vann virker dessuten rensende. Vi gir deg gode råd om det å drikke vann.

Dietter (hvorfor dietter kun har kortsiktig effekt)

Når du vil gå ned i vekt ved hjelp av dietter, henvender du deg ikke til det som virkelig er problemet. Vektreduksjonen vil derfor i de aller fleste tilfeller være av begrenset varighet. Så lenge du har fokus, bruker energi og viljestyrke – klarer du å holde vekten. Dette blir imidlertid fort slitsomt, og de underliggende årsakene begynner etter hvert å få deg til å spise som før. Fjerning av mentale/psykologiske triggere (ovenfor i teksten)) hjelper deg å fjerne disse underliggende årsakene.

Hypnoterapi og EFT adresserer følelsesmessige aspekter

Overspising dekker som oftest et følelsesmessig behov. Behovet kan skyldes manglende behov i dagens situasjon, eller det kan skyldes omstendigheter fra fortiden, kanskje fra barndommen. Noen spiser for å kompensere for en ubehagelig opplevelse, andre for å belønne seg selv. I noen tilfeller skyldes overspising mangel på kjærlighet, eller at man kjeder seg, eller fordi man er frustrert. Det kan til og med skyldes ønske om å unngå sex, eller for å oppnå beskyttelse. Ofte er dette årsaker man ikke er seg selv bevisst. Eksempelvis kan en som har vært seksuelt misbrukt som ung, beskytte seg ved å spise mye for å gjøre seg lite attraktiv. Dermed reduseres sjansen for at misbruk skal skje igjen. Dette er ikke en bevisst handling, men ligger i det ubevisste.

Dersom noen av punktene nedenfor gjelder deg, er det stor mulighet for at dette kan være årsaken til at du overspiser.

selvtillit, selvfølelse følelsen av å være frarøvet noe
selvtillit, selvfølelse av å være forlatt
hake_liten være ensom
hake_liten være engstelig
hake_liten være utmattet
hake_liten skyldfølelse
hake_liten frykt, f.eks. for å være perfekt, redd for å mislykkes
hake_liten mye innelåst sinne
hake_liten følelsen av håpløshet
hake_liten kjedsomhet
hake_liten mangel på anerkjennelse
hake_liten følelsen av ofte å være trist

Denne listen er på ingen måte endelig. Dette er bare noen av de følelsesmessige faktorer som kan utløse overspising/spiseforstyrrelser.

I tillegg blir ditt ubevisste sinn programmert

Det er visse regler du bør følge for å etablere sunne spisevaner. Dette er for så vidt sunn fornuft, som burde være enkel å følge, men ditt ubevisste sinn er som oftest sterkere enn ditt bevisste (der du vet disse tingene fra før).

Derfor benytter Bekkelaget psykoterapi hypnose ved vektreduksjon. Vi forteller ditt ubevisste sinn å ta hensyn til disse retningslinjene. Da vil endringene komme innefra, og du opplever ikke den vanskelige kampen med viljestyrke. Disse retningslinjene er som følger:

hake_liten Spis når du fysiologisk er sulten (når kroppen vil ha mat, ikke hodet)
hake_liten Spis bevisst (spis langsomt, kjenn på smaken)
hake_liten Stopp å spise før du er overmett
hake_liten Drikk nok vann
hake_liten Nok søvn

TILBAKE