VIKTIG!!!

Hvis du er oppsatt til behandlingstime, er det viktig at du setter deg inn i smittevernregler som gjelder. Disse finner du lenger ned på denne siden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing rtrtrt tertr tretrt tretrt tretrt tretr tertretrt trtrt tretr.    

retretretretret

 

Vi ber alle om å følge smittevernreglene som er utgitt av Folkehelseinstituttet.  Du kan finne dem ved å trykke på knappen nedenfor

For Nordstrand psykoterapi innebærer dette at:

Vi ber deg om å avstå fra behandling dersom svaret er “JA” på én eller flere av følgende spørsmål: