VIKTIG!!!

Hvis du er oppsatt til behandlingstime, er det viktig at du setter deg inn i smittevernregler som gjelder. Disse finner du lenger ned på denne siden.

Vi ber alle om å følge smittevernreglene som er utgitt av Folkehelseinstituttet.  Du kan finne dem ved å trykke på knappen nedenfor

For Nordstrand psykoterapi innebærer dette at:

Vi ber deg om å avstå fra behandling dersom svaret er “JA” på én eller flere av følgende spørsmål: